Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Amos bog 1: 13


2000
Så säger Herren: Brott på brott har ammoniterna hopat, jag vill inte dröja med domen. De skar upp havande kvinnor i Gilead när de ville vidga sitt välde.
folkbibeln
Så säger HERREN: För tre överträdelser av Ammons folk, ja fyra, skall jag inte ta tillbaka mitt beslut: De har ju ristat upp havande kvinnor i Gilead när de ville utvidga sitt område.
1917
Så säger HERREN: Eftersom Ammons barn hava trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut: eftersom de hava uppristat havande kvinnor i Gilead, när de ville utvidga sitt område.
1873
Detta säger HERREN: För tre och fyra Ammons barnas lasters skull, vill jag intet skona dem; derföre, att de hafva sönderrifvit de hafvande qvinnor i Gilead, på det de skulle förvidga sina gränsor;
1647 Chr 4
Saa sagde HErren / For tre Ammons Børns Ofvertrædelser / ja for fire / vil Jeg icke omvende hannem / Fordi / de sønderrefve de Fructsommelige i Gilead / ad giøre deres Landemercke vjdere.
norska 1930
13 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Ammons barn, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de skar op de fruktsommelige kvinner i Gilead for å utvide sitt landemerke;
Bibelen Guds Ord
Så sier Herren: På grunn av tre overtredelser av Ammon-folket, ja, på grunn av fire, skal Jeg ikke ta den tilbake. For de skar opp kvinnene som var med barn i Gilead, for at de skulle utvide sine grenser.
King James version
Thus saith the LORD; For three transgressions of the children of Ammon, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border:

danska vers