Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hosea 14: 9


2000
Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa? Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskande cypress. Från mig får du din frukt.
folkbibeln
Efraim, vad har jag mer med avgudar att skaffa? Jag skall bönhöra honom och ta mig an honom. Jag är som en grönskande cypress, hos mig finner du din frukt.
1917
Men vad har jag då mer att skaffa med avgudarna, du Efraim! Jag själv vill ju giva bönhörelse och se till honom. Ja, lik en grönskande cypress vill jag bliva; hos mig skall finnas frukt att hämta för dig.
1873
Ephraim, bort med de afgudar. Jag skall bönhöra honom, och leda honom; jag vill vara såsom ett grönt furoträ; på mig skall man finna dina frukt.
1647 Chr 4
Ephraim / Hvad skal jeg længer med de Afguder? Jeg vil bønhøre / oc see til hannem / Jeg (vil være) som et grønt Fyrtræ / djn Fruct er funden (ad være) af mig.
norska 1930
9 Efra'im! Hvad har jeg mere med avguder å gjøre? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham; jeg er som en grønn cypress, det skal vise sig at din frukt kommer fra mig.
Bibelen Guds Ord
Efraim sier: "Hva har jeg med avguder å gjøre?" Jeg har svart ham og ser til ham. Jeg er som et grønt sypress-tre. Din frukt blir funnet i Meg.
King James version
Ephraim shall say, What have I to do any more with idols? I have heard him, and observed him: I am like a green fir tree. From me is thy fruit found.

danska vers      


14:4 - 9 PK 283-4
14:4 - 9 ARV 8T 277-8
14:9 RC 188.1   info