Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hosea 14: 8


2000
De skall åter få bo i hans skugga, de skall frodas som en trädgård och blomstra som en vinstock. Han skall bli ryktbar som Libanons vin.
folkbibeln
De som bor i hans skugga skall återvända. De skall odla säd och grönska som vinstockar. Minnet av honom skall vara som Libanons vin.
1917
De som bo i hans skugga skola åter få odla säd och skola grönska såsom vinträd; hans namn skall vara såsom Libanons vin.
1873
Och skola åter sitta under hans skugga; af korn skola de föda sig, och blomstras lika som ett vinträ; hans åminnelse skall vara lika som vinet på Libanon.
1647 Chr 4
De skulle komme igien / ad sidde under hans Skygge / de skulle faae til lifve igien som Korn / oc opvoxe som Vjntræet / hans ihukommelse skal være som Vjn af Libano.
norska 1930
8 De som sitter i hans skygge, skal atter avle korn og blomstre som vintreet; minnet om ham skal være som Libanons vin.
Bibelen Guds Ord
De skal vende tilbake, de som bor i hans skygge. De får nytt liv som kornet, og de blomstrer som vintreet. Deres ry skal være som vinen fra Libanon.
King James version
They that dwell under his shadow shall return; they shall revive as the corn, and grow as the vine: the scent thereof shall be as the wine of Lebanon.

danska vers      


14:1 - 8 COL 218
14:4 - 9 PK 283-4
14:4 - 9 ARV 8T 277-8   info