Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hosea 14: 5


2000
Jag skall bota dem från deras trolöshet, jag skall älska dem av hjärtat, min vrede har vänt sig från dem.
folkbibeln
Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem av fri vilja, ty min vrede har vänt sig ifrån dem.
1917
Ja, deras avfällighet vill jag hela, jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat, ty min vrede har vänt sig ifrån dem.
1873
Så skall jag åter hela deras afträdelse; gerna vill jag hafva dem kär; då skall jag vända mina vrede ifrå dem.
1647 Chr 4
Jeg vil læge deres Frafald / Jeg vil elske dem selfbuden. Thi mjn Vrede er vendt fra det (Folck.)
norska 1930
5 Jeg vil læge deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet; for min vrede har vendt sig fra dem.
Bibelen Guds Ord
Jeg skal lege deres frafall, Jeg skal elske dem av hjertet, for Min vrede har vendt seg bort fra ham.
King James version
I will heal their backsliding, I will love them freely: for mine anger is turned away from him.

danska vers      


14:1 - 8 COL 218
14:4 - 9 PK 283-4
14:4 - 9 ARV 8T 277-8
14:5 COL 67; Ed 106; AG 197.1; 3SM 204.3; SC 67-8   info