Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 35


2000
Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand.
reformationsbibeln
Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand.
folkbibeln
Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand.
1917
Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand.
1873
Fadren älskar Sonen, och allt hafver han gifvit honom i händer.
1647 Chr 4
Faderen elsker Sønnen / oc hafver gifvit alle Ting i hans Haand.
norska 1930
35 Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd.
Bibelen Guds Ord
Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i Hans hånd.
King James version
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.

danska vers      


3:24 - 36 DA 178-82; GW 56-7; 5T 224; 8T 333-4
3:31 - 36 TM 93-4
3:34 - 36 FE 392   info