Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 34


2000
Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta.
reformationsbibeln
För den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger inte Anden efter mått.
folkbibeln
Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta.
1917
Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått.
1873
Ty den Gud sändt hafver, han talar Guds ord; ty Gud gifver icke Andan efter mått.
1647 Chr 4
Thi den som Gud udsende / hand taler Guds Ord / Thi Gud gifver Aanden icke efter maade.
norska 1930
34 For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.
Bibelen Guds Ord
For Han som Gud har utsendt, taler Guds ord, for Gud gir ikke Ånden etter mål.
King James version
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.

danska vers      


3:24 - 36 DA 178-82; GW 56-7; 5T 224; 8T 333-4
3:31 - 36 TM 93-4
3:34 Ev 699; OHC 151.5
3:34 - 36 FE 392   info