Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 33


2000
Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant.
reformationsbibeln
Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.
folkbibeln
Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.
1917
Men om någon tager emot hans vittnesbörd, så bekräftar han därmed att Gud är sannfärdig.
1873
Den som anammar hans vittnesbörd, han hafver beseglat, att Gud är sannfärdig.
1647 Chr 4
Den som annammer hans Vidnisbyrd / hand hafver beseglit (det) ad Gud er sandru.
norska 1930
33 den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru.
Bibelen Guds Ord
Den som har tatt imot Hans vitnesbyrd, har bekreftet at Gud er sannferdig.
King James version
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.

danska vers      


3:24 - 36 DA 178-82; GW 56-7; 5T 224; 8T 333-4
3:31 - 36 TM 93-4
3:33 AA 556; SC 112; TMK 299.3
3:33 ARV MH 461; 8T 321
3:33 RV DA 181   info