Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 30


2000
Han skall bli större och jag bli mindre.”
reformationsbibeln
Han måste växa till, och jag måste bli mindre.
folkbibeln
Han måste bli större och jag mindre.
1917
Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag förminskas. —
1873
Honom bör växa till, och mig bör förminskas.
1647 Chr 4
Hannem bør ad voxe / men mig ad formindskis.
norska 1930
30 Han skal vokse, jeg skal avta.
Bibelen Guds Ord
Han skal vokse, men jeg skal avta.
King James version
He must increase, but I must decrease.

danska vers      


3:24 - 36 DA 178-82; GW 56-7; 5T 224; 8T 333-4
3:29, 30 CC 275.1
3:30 Ed 157; OHC 99.5; 5T 729; TDG 261; UL 296.2, 308   info