Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 33


2000
De av folket som nått insikt skall vägleda många men själva under en kort tid falla offer för svärd och eld, fångenskap och plundring.
folkbibeln
De förståndiga bland folket skall ge många insikt, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring.
1917
Och de förståndiga bland folket skola lära många insikt; men de skola bliva hemsökta med svärd och eld, med fångenskap och plundring, till en tid;
1873
Och de förståndige i folket skola lära många andra; derföre skola de förföljde varda med svärd, eld, fängelse och rof, en tid långt.
1647 Chr 4
Oc Lærerne iblant Folcket skulle lære mange / oc de skulle falde ved Sverd oc ved Jld / i Fængsel oc i rof / mange dag.
norska 1930
33 Og de forstandige blandt folket skal lære mengden, og de skal falle ved sverd og bål og ved fangenskap og plyndring en tid lang.
Bibelen Guds Ord
De kloke blant folket skal undervise de mange. Men de skal falle ved sverdet og ved ild, ved fangenskap og plyndring i dagevis.
King James version
And they that understand among the people shall instruct many: yet they shall fall by the sword, and by flame, by captivity, and by spoil, many days.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136   info