Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 29


2000
Vid den bestämda tiden skall han åter dra in i sydlandet, men denna gång går det inte som den förra.
folkbibeln
På bestämd tid skall han sedan på nytt dra ut mot Söderlandet, men denna senare gång skall det inte gå som den förra.
1917
På bestämd tid skall han sedan åter draga åstad mot Söderlandet, men denna senare gång skall det ej gå såsom den förra.
1873
Derefter skall han åter, på belägen tid, draga emot söderlanden; men det skall icke lyckas honom i den andra resone, såsom i den första.
1647 Chr 4
Hand skal komme igien til den bestemte Tjd / oc komme mod Synden / Oc det skal icke skee / hvercken som tilforn / eller som der efter.
norska 1930
29 Til fastsatt tid skal han atter dra mot Syden; men den siste gang skal det ikke gå som første gang;
Bibelen Guds Ord
På den fastsatte tiden skal han vende tilbake og komme mot Sør. Men utfallet skal ikke være som den første gangen.
King James version
At the time appointed he shall return, and come toward the south; but it shall not be as the former, or as the latter.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136   info