Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 23


2000
Så snart någon blivit hans bundsförvant handlar han svekfullt, får övertaget och behåller det, fast hans folk är fåtaligt.
folkbibeln
Ty från den stund han ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt. Han skall dra ut och få övermakten med endast lite folk.
1917
Från den stund då man förbinder sig med honom skall han bedriva svek. Han skall draga åstad och få övermakten, med allenast litet folk.
1873
Ty sedan han med honom befryndad är, skall han listeliga handla med honom; och skall draga upp, och varda honom öfvermägtig med fögo folk.
1647 Chr 4
Oc efter hand hafver florligt sig med hannem / skal hand giøre svig / oc fare op / oc bekræfte sig med ringe Folck.
norska 1930
23 for efterat han har inngått forbund med ham, skal han fare frem med svik; han skal dra ut og få overmakten med få folk.
Bibelen Guds Ord
Etter at forbundet er inngått med ham, skal han fare svikefullt fram. For han skal komme opp og være sterk med et lite folkeslag.
King James version
And after the league made with him he shall work deceitfully: for he shall come up, and shall become strong with a small people.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136   info