Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 22


2000
De fientliga stridskrafterna skall han svepa undan fullständigt; till och med förbundsfursten krossas.
folkbibeln
Och översvämmande härar skall svepas bort inför honom och krossas, likaså en förbundsfurste.
1917
Och översvämmande härar skola svämmas bort för honom och krossas, så ock förbundets furste.
1873
Och de armar, hvilke såsom en flod komma, skola för honom, såsom med ene flod, öfverfallne och sönderbrutne varda; dertill ock den Försten, som förbundet med gjordt var.
1647 Chr 4
Oc da skulle de Arme som bortskyllede / (lige som en skyllende Flod) bortskyllis for hans Ansict / oc sønderbrydes / end ocsaa Pactens Fyrste.
norska 1930
22 Og de oversvømmende hærer skal oversvømmes av ham og tilintetgjøres, og likeså forbundsfyrsten;
Bibelen Guds Ord
Framfor ham skal hærer bli skylt over som av en flom og bli knust. Det samme skal skje med paktens fyrste.
King James version
And with the arms of a flood shall they be overflown from before him, and shall be broken; yea, also the prince of the covenant.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136   info