Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 19


2000
Slutligen återvänder han till fästningarna i sitt eget land, vacklar, faller och är borta.
folkbibeln
Då skall han vända tillbaka till sitt eget lands befästningar. Men han skall vackla och falla och sedan inte mer finnas till.
1917
Då skall han vända sig till sitt eget lands fästen; men han skall vackla och falla och sedan icke mer finnas till.
1873
Alltså skall han vända tillbaka till sins lands fäste, och skall stöta sig och falla, så att man intet skall finna honom mer.
1647 Chr 4
Oc hand skal vende sit Ansict til sit Lands Befæstninger / oc støde sig / oc falde / oc icke findis.
norska 1930
19 Da skal han vende sig mot festningene i sitt eget land, men han snubler og faller og er ikke mere til.
Bibelen Guds Ord
Deretter skal han vende ansiktet mot festningene i sitt eget land. Men han skal snuble og falle og ikke være å finne mer.
King James version
Then he shall turn his face toward the fort of his own land: but he shall stumble and fall, and not be found.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136   info