Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 11


2000
I vredesmod drar denne i strid mot nordkungen, som uppbådar en stor här, men den dukar under för sydkungens makt.
folkbibeln
Då skall kungen i Söderlandet bli förbittrad och dra ut och strida mot kungen i Nordlandet, som skall ställa upp en stor här, men den hären skall ges i den andres hand.
1917
Då skall konungen i Söderlandet resa sig i förbittring och draga ut och strida mot konungen i Nordlandet; och denne skall ställa upp en stor härskara, men den härskaran skall varda given i den andres hand.
1873
Då skall Konungen i söderlanden varda vred, draga ut och strida med Konungenom i nordlanden; och skall hemta tillhopa en så stor hop, att den andre hopen skall varda gifven honom i hans hand.
1647 Chr 4
Oc Kongen af Synden skal blifve saare vred / oc drage ud / oc strjde mod hannem / mod Kongen af Norden / oc hand skal opføre en stoor hoob / oc den (anden) hoob skal gfvis i hans Haand /
norska 1930
11 Da skal Sydens konge bli harm og dra ut og stride mot Nordens konge, og han skal stille op en stor hær, men den skal gis i hans hånd.
Bibelen Guds Ord
Kongen i Sør skal bli drevet av raseri og dra ut og stride mot ham, mot kongen i Nord. Han skal mønstre en stor hær. Men hæren skal overgis i hans hånd.
King James version
And the king of the south shall be moved with choler, and shall come forth and fight with him, even with the king of the north: and he shall set forth a great multitude; but the multitude shall be given into his hand.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136   info