Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 9


2000
Denne kommer däremot att tränga in i sydkungens rike men återvänder sedan till sitt land.
folkbibeln
Däremot skall denne tränga in i söderlandskungens rike, men han skall vända tillbaka till sitt land igen.
1917
Däremot skall denne tränga in i Söderlandskonungens rike, men han skall få vända tillbaka till sitt land igen.
1873
Och då han hafver dragit igenom det riket, skall han draga hem i sitt land igen.
1647 Chr 4
Oc Kongen af Synden skal komme i Kongeriget / oc vende til sit Land igien.
norska 1930
9 Så skal Nordens konge dra mot Sydens konges rike, men måtte vende tilbake til sitt land igjen.
Bibelen Guds Ord
Han skal komme mot kongeriket til kongen i Sør, men han skal vende tilbake til sitt eget land igjen.
King James version
So the king of the south shall come into his kingdom, and shall return into his own land.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136   info