Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 8


2000
Deras gudar och deras gjutna bilder och dyrbara kärl av silver och guld skall han föra bort som byte till Egypten. Sedan skall han under några år lämna nordkungen i fred.
folkbibeln
Deras gudar och avgudabilder och deras dyrbara kärl, både av silver och guld, skall han också föra till Egypten. Sedan skall han under några år lämna nordlandskungen i fred.
1917
Deras gudar och beläten och deras dyrbara håvor, både silver och guld, skall han ock föra såsom byte till Egypten. Sedan skall han i några år lämna Nordlandskonungen i ro.
1873
Och han skall bortföra deras gudar och beläten, samt med de kosteliga klenodier, både af silfver och guld, in uti Egypten; och skall blifva väl ståndandes för Konungenom i nordlanden i någor år.
1647 Chr 4
Oc deres Guder / med deres Afugderiske Fyrster / med deres kostelige Tøy / af Sølf oc Guld / skal hand bortføre i Fængsel til Ægypten / oc hand skal blifve bestandig nogle Aar for Kongen mod Norden.
norska 1930
8 Endog deres guder med deres støpte billeder, med deres kostbare kar av sølv og gull, skal han føre bort til Egypten; siden skal han i nogen år la Nordens konge få være i fred.
Bibelen Guds Ord
Han skal også føre bort deres guder, deres støpte bilder og deres kostbare kar av sølv og gull til Egypt. Så skal han holde seg borte fra kongen i Nord i noen år.
King James version
And shall also carry captives into Egypt their gods, with their princes, and with their precious vessels of silver and of gold; and he shall continue more years than the king of the north.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136   info