Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Daniel 11: 1


2000
som stöder mig och ger hjälp och skydd.
folkbibeln
I medern Darejaves första regeringsår stod jag där för att stärka och skydda honom."
1917
Och jag stod vid hans sida såsom hans stöd och värn i medern Darejaves’ första regeringsår. Fortsättning av föregående uppenbarelse: Persiens, Javans (Greklands), Söderlandets (Egyptens) och Nordlandets (Syriens) konungavälden. Hemsökelser över "det härliga landet" (Palestina).
1873
Jag stod ock med honom uti första årena Darios den Medens, till att hjelpa och styrka honom.
1647 Chr 4
XI. Capitel OC som jeg (var tilstede) i det første Darij de Meders Aar / (skeede det) ad jeg stood ad styrcke oc ad bekræfte hannem.
norska 1930
11 jeg stod også ved hans side som hjelper og som vern i mederen Darius' første år. / [DNL 11, 1 er i trykte bøker plassert på slutten av kapittel 10.]
Bibelen Guds Ord
Nå skal jeg fortelle deg sannheten: Se, i Persia skal det stå fram tre konger til, og den fjerde skal være langt rikere enn de andre. Ved sin styrke og rikdom skal han egge opp alle mot Grekenlands kongerike.
King James version
Also I in the first year of Darius the Mede, even I, stood to confirm and to strengthen him.

danska vers      


PM 313
11 PK 547; 9T 14; WM 136
11:1 PK 556   info