Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 19


2000
Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
reformationsbibeln
Men detta är domen, att ljuset har kommit in i världen, och människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
folkbibeln
Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
1917
Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,
1873
Men detta är domen, att Ljuset är kommet i verldena, och menniskorna älskade mer mörkret än Ljuset; ty deras gerningar voro onda.
1647 Chr 4
Men denne er Dommen / Ad Liuset er kommen til Verden / Oc Menniskene elskte meere Mørcket end Liuset: Thi deres Gierninger vare onde.
norska 1930
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.
Bibelen Guds Ord
Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde.
King James version
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

danska vers      


3:1 - 21 AA 104; DA 167-77; Ed 231; 5BC 1136; TM 367-70
3:8 - 20 3SM 400.3
3:14 - 19 TDG 223.2
3:19 FW 42.2; LHU 139.6, 361.2; RC 167.2; TMK 116.4, 347.5
3:19, 20 TDG 221.2
3:19 - 21 CSW 30; CS 226; DA 588; Ed 74; FE 295-6; GW 162; GC 229, 265, 377-8, 458, 572, 597; OHC 26.2; PP 74, 608; SL 63; 1SM 28, 46, 131, 217; 2SM 377; 2BC 1017-8; 6BC 1112; 7BC 940; 1T 624; 2T 122-3, 352, 449, 453, 689-90; 3T 37-8, 50, 214, 426-7; 4T 230; 6T 230-1; 7T 36; TM 90-1, 437   info