Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 16


2000
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
reformationsbibeln
Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
folkbibeln
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
1917
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
1873
Ty så älskade Gud verldena, att han utgaf sin enda Son, på det att hvar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få evinnerligit lif.
1647 Chr 4
Thi saa haver Gud elskt Verden / ad hand hafver gifvit sin Søn den eenbaarne / Ad hver den som troor paa hannem / icke skal fortabis / men hafve det ævige Ljf.
norska 1930
16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;
Bibelen Guds Ord
For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
King James version
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

danska vers      


3:1 - 16 FW 63.1
3:1 - 21 AA 104; DA 167-77; Ed 231; 5BC 1136; TM 367-70
3:8 - 20 3SM 400.3
3:14 - 16 TMK 216.3
3:14 - 17 7BC 974; TM 93
3:14 - 19 TDG 223.2
3:15, 16 1SM 182, 322
3:16 AA 209, 226, 339, 547; AH 214, 481; COL 116, 120, 301, 316, 331; Con 78.1; CH 222, 507; CSW 12, 107; CS 19, 21, 46, 198, 288; CT 29, 338, 448; DA 22, 25, 49, 51, 390, 493; EW 115; Ev 530, 546, 614-5; FW 70, 105.1, 118; FLB 45, 59.7, 76.3; FE 128, 164, 177, 179, 198, 230, 234, 251, 291-2, 295, 300-1, 382-3, 397, 427, 429, 447; AG 79.2, 129.3; GW 115, 155, 157; GC 19, 417, 467, 500, 502, 652; HP 7.3, 11, 19.4, 38.3, 45.5, 65.3, 126.6, 235.3; LHU 48, 71.2, 74.3, 110.4, 134.3, 148.4, 158.4, 197.2, 212.4, 215.4, 230.4, 318.2, 332.3; Mar 105.1, 326.2; MM 19-20, 52, 120; MYP 29, 64, 69-70, 137-8, 149, 346; 1MCP 94.5, 319.1; 2MCP 678.3; MH 62, 94, 396, 424; ML 361; OHC 12.2, 18, 98.3, 104.5, 118.3, 136.3; PP 63, 469, 529; PM 69.1; RC 23.1, 58.5, 230.4, 290.5, 297.5; 1SM 100, 156, 182, 213, 215, 223-4, 247, 251, 258, 296, 312, 321, 325, 346, 384, 399, 402; 2SM 211, 255, 271; 3SM 179.6, 193.4, 402.1; 5BC 1130, 1133, 1141; 7BC 914, 950, 956, 971; SD 11, 53, 120, 139, 228, 245, 247, 336, 349; SW 31.1, 34.2, 53.1; 3SG 46; SC 13-4, 27, 118; Te 287, 289; 2T 115, 200; 3T 369; 4T 80, 218, 293, 375, 484, 562; 5T 629, 730, 739; 6T 16, 66, 88, 236, 273, 283, 358-9, 386; 7T 10, 111, 225; 8T 10, 25, 177, 204, 234, 287-8; 9T 44, 50, 60, 208, 254; TSB 51.3, 126, 151.2; TM 48, 81, 123, 154, 185, 189, 271, 307, 376, 486; TMK 18.5, 19.1, 54.5, 59.3, 60.3, 84.5, 112.4, 224.4, 262.3, 275.2, 288.3, 293.6, 341.2, 367.5, 368.4, 369.3; TDG 17.2, 122.2, 137.5, 159.5, 176.3, 183.5, 189.3, 219.2, 223.1, 318.3, 356.3; MB 119; UL 30.3, 38.7, 49.7, 51.6, 90.4, 92.3, 117.4, 129.4, 134.3, 145.5, 149.4, 172.2, 176.6, 201.5, 205.6, 206.6, 207.2, 252.3, 255.1, 265.2, 292.4, 336.4, 354.2, 361.4, 379.5; VSS 312.1, 315
3:16, 17 TMK 349.2; TDG 88.2; UL 85.3, 307.5
3:16 - 18 8T 208   info