Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 8


2000
Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.”
reformationsbibeln
Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.
folkbibeln
Vinden* blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden."
1917
Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden.”
1873
Vädret blås hvart det vill, och du hörer dess röst; och du vetst icke hvadan det kommer, eller hvart det fart alltså är hvar och en, som af Andanom född är.
1647 Chr 4
Været bløser hvor det vil / oc du hører det suuse / men du veedst icke hvæden det kommer / oc hvort det farer hen: Saa er hver den / som er fød af Aanden.
norska 1930
8 Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden.
Bibelen Guds Ord
Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av Ånden."
King James version
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.

danska vers      


3:1 - 10 COL 48, 98; CSW 64-6; Ev 289; FE 279, 459, 517; GW 314; GC 467; ML 46, 331; 4BC 1164; 6BC 1101; SC 28, 57; 5T 219; 6T 154-5; 8T 149; 9T 156
3:1 - 16 FW 63.1
3:1 - 21 AA 104; DA 167-77; Ed 231; 5BC 1136; TM 367-70
3:5 - 8 RC 22.3
3:6 - 8 1MCP 15
3:7, 8 1MCP 14.3
3:8 CC 292.2; FW 65.3; FLB 54.1; HP 22.1; 2SM 15; 4T 585; TDG 252.4
3:8 - 20 3SM 400.3   info