Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 6


2000
Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.
reformationsbibeln
Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.
folkbibeln
Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.
1917
Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.
1873
Det som är födt af kött, det är kött; och det som är födt af Andanom, det är Ande.
1647 Chr 4
Hvad som fød er af Kiødet / det er Kiød: Oc hvad som fød er af Aanden / det er Aand.
norska 1930
6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
Bibelen Guds Ord
Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
King James version
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.

danska vers      


3:1 - 6 LHU 79.7
3:1 - 10 COL 48, 98; CSW 64-6; Ev 289; FE 279, 459, 517; GW 314; GC 467; ML 46, 331; 4BC 1164; 6BC 1101; SC 28, 57; 5T 219; 6T 154-5; 8T 149; 9T 156
3:1 - 16 FW 63.1
3:3 - 6 HP 21.2; PM 301.2
3:5 - 7 FW 19.2; Mar 70.1
3:5 - 8 RC 22.3
3:6 - 8 1MCP 15   info