Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 3


2000
Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
reformationsbibeln
Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt * , kan hon inte se Guds rike.
folkbibeln
Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike.”
1917
Jesus svarade och sade till honom: ”Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.”
1873
Jesus svarade, och sade till honom: Sannerliga, sannerliga säger jag dig: Utan en blifver född på nytt, kan han icke se Guds rike.
1647 Chr 4
JEsus svarde / oc sagde til hannem / Sandelig / sandelig / Jeg siger dig / Uden saa er / ad nogen blifver født paa ny / kand hand icke see Guds Rige.
norska 1930
3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
Bibelen Guds Ord
Jesus svarte og sa til ham: "Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike."
King James version
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

danska vers      


3:1 - 6 LHU 79.7
3:1 - 10 COL 48, 98; CSW 64-6; Ev 289; FE 279, 459, 517; GW 314; GC 467; ML 46, 331; 4BC 1164; 6BC 1101; SC 28, 57; 5T 219; 6T 154-5; 8T 149; 9T 156
3:1 - 16 FW 63.1
3:1 - 21 AA 104; DA 167-77; Ed 231; 5BC 1136; TM 367-70
3:3 AA 387; AH 206; COL 112; Ev 381; FW 32.1; FLB 137.1; AG 22.1; HP 72.5; LHU 123.4, 124.3; MYP 71; PM 73.2, 297.4; RC 125.1; 1SM 71, 367, 412; SD 100; 5T 189; 7T 50; TDG 48.4, 231.3
3:3 marg. COL 48, 98; DA 168, 189; SC 18, 67
3:3 - 6 HP 21.2; PM 301.2   info