Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannesevangeliet 3: 1


2000
Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd.
reformationsbibeln
Och bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.
folkbibeln
Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.
1917
Men bland fariséerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.
1873
Och var en man af de Phariseer, som het Nicodemus, en öfverste ibland Judarna.
1647 Chr 4
III.Capitel. MEn der var et Menniske af Phaisæerne / hand hedde Nicodemus / en Øfverste iblant Jøderne.
norska 1930
3 Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer;
Bibelen Guds Ord
Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer.
King James version
There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

danska vers      


3:1 - 6 LHU 79.7
3:1 - 10 COL 48, 98; CSW 64-6; Ev 289; FE 279, 459, 517; GW 314; GC 467; ML 46, 331; 4BC 1164; 6BC 1101; SC 28, 57; 5T 219; 6T 154-5; 8T 149; 9T 156
3:1 - 16 FW 63.1
3:1 - 21 AA 104; DA 167-77; Ed 231; 5BC 1136; TM 367-70   info