Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 27: 33


2000
Där dina varor fördes i land fylldes folkens behov. Med ditt överflöd av alla slags bytesvaror gjorde du jordens kungar rika.
folkbibeln
När dina handelsvaror sattes i land från havet mättade du många folk. Med ditt myckna gods och dina många bytesvaror gjorde du jordens kungar rika.
1917
Där dina handelsvaror sattes i land från havet mättade du många folk; med ditt myckna gods och dina många bytesvaror riktade du jordens konungar.
1873
Då du dref din handel på hafvena, gjorde du mång land rik; ja, med dina många varor, och dinom köpenskap, gjorde du Konungarna på jordena rika.
1647 Chr 4
Der djn Handel kom af Hafvet / da mættede du mange Folck / med dit Godzis oc djn Kiøbmandskabs mangfoldighed / giorde du Konger rjge paa jorden.
norska 1930
33 Da dine varer kom inn fra havene, mettet du mange folkeslag; med alt ditt gods og alle dine varer gjorde du jordens konger rike.
Bibelen Guds Ord
Da du sendte ut dine varer over havet, mettet du mange folk. Med din store rikdom og dine varer gjorde du kongene på jorden rike.
King James version
When thy wares went forth out of the seas, thou filledst many people; thou didst enrich the kings of the earth with the multitude of thy riches and of thy merchandise.

danska vers