Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 27: 28


2000
Dina matrosers nödrop får stränderna att darra.
folkbibeln
När dina sjömän höjer klagorop, bävar kustländerna.
1917
Vid dina skeppares klagorop bäva markerna,
1873
Så att ock hamnerna varda bäfvande, för dina skeppares rops skull.
1647 Chr 4
Forstæderne skulle befve for dine styremænds skrigs liud /
norska 1930
28 Ved lyden av dine styrmenns skrik skal dine marker beve.
Bibelen Guds Ord
Beiteområdene skal skjelve ved lyden av dine styrmenn som skriker.
King James version
The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots.

danska vers