Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 27: 24


2000
de sålde festskrudar och mantlar av violett ylle, färggranna tyger, mönstrade täcken och fast tvinnade tåg. Sådant lämnade de i utbyte.
folkbibeln
De gjorde affärer hos dig med vackra kläder, med mörkblå brokigt vävda mantlar, med brokiga täcken, med välslagna, starka rep på din marknad.
1917
De drevo köpenskap hos dig med sköna kläder, med mörkblå, brokigt vävda mantlar, med mångfärgade täcken, med välspunna, starka tåg, på din marknad.
1873
Alle handlade de med dig, med kosteligit kläde, med silkes och stickade mantlar, hvilka de uti kosteliga cedrekistor och väl förvarad, till din marknad förde.
1647 Chr 4
Disse vare dine Kræmmere i alle slags Ting / i Packe af Blaat Silcke oc besticlede Klæder / oc med Kjster med ypperlige Klæder / med det som var bunden med Liner oc af Cedertræ / paa dit Marcket.
norska 1930
24 de handlet med dig med prektige klær, med kapper av purpurfarvede og utsydde tøier og med hele skatter av tvunnet, mangefarvet garn, med tvunne og sterke snorer på ditt marked.
Bibelen Guds Ord
På din markedsplass var disse dine handelsmenn med praktfulle klær, fiolette kapper, fargerike stoffer, tepper med to farger og snorer som var tvunnet fast.
King James version
These were thy merchants in all sorts of things, in blue clothes, and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords, and made of cedar, among thy merchandise.

danska vers