Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 27: 22


2000
Köpmän från Saba och Ragma handlade med dig och bytte till sig dina varor mot utsökta kryddor, alla slags ädelstenar och guld.
folkbibeln
Sabas och Raamas köpmän gjorde affärer med dig. Kryddor av bästa slag och alla slags ädla stenar och guld gav de dig som betalning.
1917
Sabas och Raemas köpmän drevo köpenskap med dig; kryddor av allra yppersta slag och alla slags ädla stenar och guld gåvo de dig såsom betalning.
1873
De köpmän af Seba och Raema handlade med dig, och förde till din marknad allahanda kosteligit speceri, och ädla stenar och guld.
1647 Chr 4
Kræmmere af Seba oc Raema de vare dine Kræmere : med det ypperste af allehonde kostelige urter / oc alle honde dyrebare Steene oc Guld / handlede de paa dit Marcket.
norska 1930
22 Sjebas og Ramas kremmere var dine kremmere; med beste slag av allehånde velluktende urter og med allehånde kostbare stener og gull betalte de dine varer.
Bibelen Guds Ord
Handelsmennene fra Saba og Rama var dine handelsmenn. De byttet dine varer med alle slags utvalgte krydder, alle slags kostbare edelsteiner og gull.
King James version
The merchants of Sheba and Raamah, they were thy merchants: they occupied in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones, and gold.

danska vers