Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 27: 20


2000
Dedan handlade med dig, de sålde sadeltäcken.
folkbibeln
Dedan handlade med dig med sadeltäcken att rida på.
1917
Dedan drev köpenskap hos dig med sadeltäcken att rida på.
1873
Dedan handlade med dig med täcken, der man uppå sitter.
1647 Chr 4
Dedan handlede med dig / med kostelige Klæder / ad ride paa.
norska 1930
20 Dedan handlet med dig med dekkener til å ride på.
Bibelen Guds Ord
Dedan var din handelsmann i stoff til ridetepper.
King James version
Dedan was thy merchant in precious clothes for chariots.

danska vers