Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 27: 9


2000
Gevals äldste och dess klokaste män tätade dina läckor. Havets alla skepp och sjömän kom till dig för att byta varor.
folkbibeln
Gebals äldste och dess vise tjänade dig med att täta dina fogar. Havets alla fartyg med sina besättningar tjänade dig vid din byteshandel.
1917
Gebals äldste och dess förfarnaste män tjänade dig med att bota dina läckor. Alla havets skepp med sina sjömän tjänade dig vid ditt varubyte.
1873
De äldste och kloke af Gebal måste bygga din skepp; all skepp i hafvena och skeppfolk fann man när dig, de hade sin handel när dig.
1647 Chr 4
De Gamle af Gebal / oc de Vjse der udi / vare de som færdede dine Refver / alle Skibe i Hafvet / oc deres Skibsfolck / vare i dig / ad drifve Handel med dig.
norska 1930
9 Gebals eldste og dets kloke menn var hos dig og bøtte dine brøst; alle havets skib og sjøfolk var hos dig og handlet med dig.
Bibelen Guds Ord
De eldste fra Gebal og de vise derfra var hos deg for å utbedre dine skader. Alle skipene på havet og deres sjømenn var hos deg for å handle med dine handelsvarer.
King James version
The ancients of Gebal and the wise men thereof were in thee thy calkers: all the ships of the sea with their mariners were in thee to occupy thy merchandise.

danska vers