Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 21: 27


2000
Allt, allt, allt skall jag lägga i spillror. Men det skall inte ske förrän han kommer som jag har givit rätten att döma.
folkbibeln
Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det skall inte vara någonting, förrän han som det rätteligen tillhör* kommer. Honom skall jag ge det.
1917
Omstörtas, omstörtas, omstörtas skall detta av mig; också detta skall vara utan bestånd, till dess han kommer, som har rätt därtill, den som jag har givit det åt.
1873
Jag skall göra den kronona till intet, till intet, till intet; tilldess han kommer, som henne hafva skall; honom vill jag gifva henne.
1647 Chr 4
Vill Jeg giøre (Kronen) forvend / forvend / forvend / ja den skal icke være / indtil den kommer / som skal dømme / oc hannem vil Jeg gifve (den.)
norska 1930
27 Jeg vil vende op ned, op ned, op ned på det som er; heller ikke ved dette skal det bli, inntil han kommer hvem retten tilhører, og jeg gir ham den.
Bibelen Guds Ord
Ruiner, ruiner, Jeg skal legge den i ruiner. Men alt dette skal ikke skje før Han kommer, Han som retten tilhører, og Jeg skal gi den til Ham."
King James version
I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no more, until he come whose right it is; and I will give it him.

danska vers      


21:25 - 27 Ed 179; PK 451
21:27 PM 170.2, 176.4   info