Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 21: 25


2000
Du skändlige och gudlöse furste över Israel! Snart kommer dagen då du får ditt slutliga straff.
folkbibeln
Och du dödligt sårade, ogudaktige furste över Israel, din dag kommer då din missgärning har nått sin gräns.
1917
Och du, dödsdömde, ogudaktige furste över Israel, du vilkens dag kommer, när din missgärning har nått sin gräns,
1873
Och du ogudaktige och fördömde Förste i Israel, hvilkens dag komma skall när missgerningen till ända kommen är;
1647 Chr 4
Oc du vanhellige ugudelige Jsraels Fyrste / hvis Dag skal komme / naar Misgierningen er kommen til ende /
norska 1930
25 Og du dødsdømte, du ugudelige, du Israels fyrste, hvis dag er kommet når den misgjerning er skjedd som fører til undergang!
Bibelen Guds Ord
Nå til deg, du vanhellige, ugudelige Israels høvding. Din dag er kommet, den tiden da misgjerningen skal få ende.
King James version
And thou, profane wicked prince of Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end,

danska vers      


21:25 - 27 Ed 179; PK 451   info