Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 21: 22


2000
I sin högra hand har han nu svaret: Jerusalem. Han kommer att mana till kamp, ropa till strid, ställa upp murbräckor mot portarna, kasta upp en belägringsvall och bygga en stormningsramp.
folkbibeln
I sin högra hand får han då ut lotten "Jerusalem". Där skall han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur.
1917
I sin högra hand får han då ut lotten ”Jerusalem”, för att han där skall sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, upphäva sin röst till härskri, för att han där skall sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. —
1873
Och spåmen skall visa på högra sidona inåt Jerusalem; att han skall låta föra dit bockar, och stöta der hål uppå, och öfverfalla honom med stort rop och mord, och att han skall låta föra bockar inför portarna, och göra der en vall, och bygga der bålverk.
1647 Chr 4
Spaadommen er mod Jerusalem paa hans høyre side / ad sætte bucke / ad oplade Munden ved Mord / ad opløfte Røsten med skrig / ad sætte bucke mod Portene / ad opkaste Volde / ad bygge Bulverck.
norska 1930
22 I sin høire hånd får han loddet: Jerusalem; der skal han stille op murbrekkere, åpne munnen til krigsskrik, lufte røsten med hærrop - stille op murbrekkere mot portene, kaste op en voll og bygge skanser.
Bibelen Guds Ord
I hans høyre hånd er varselet for Jerusalem: Å sette opp rambukker, å rope på drap, å la røsten lyde til krigsrop, å sette opp rambukker mot portene, å kaste opp en voll og å bygge en skanse.
King James version
At his right hand was the divination for Jerusalem, to appoint captains, to open the mouth in the slaughter, to lift up the voice with shouting, to appoint battering rams against the gates, to cast a mount, and to build a fort.

danska vers