Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 21: 19


2000
folkbibeln
"Du människobarn, märk ut åt dig två vägar, som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare och sätt ut den på den plats där vägen till staden börjar.
1917
Du människobarn, märk ut åt dig två vägar på vilka den babyloniske konungens svärd kan gå fram; låt båda gå ut från ett och samma land. Skär så ut en vägvisare, skär ut den för den plats där stadsvägarna skilja sig.
1873
Du menniskobarn, gör två vägar, på hvilka komma skall Konungens svärd af Babel; men de skola både gå ifrån ett land; och sätt ett tecken främst på vägen åt stadenom, att det dit visa skall.
1647 Chr 4
Oc du Menniskis Søn / giør dig to Veye / ad Kongens Sverd af Babylons al komme / ad de skulle begge gaa af eet Land / oc udvæl en sted / ja udvæl den for paa Stadens Vey.
norska 1930
19 Og du menneskesønn, gjør dig to veier, som kongen av Babels sverd kan fare frem på! Fra ett land skal de begge gå ut, og du skal risse en hånd - risse den ved begynnelsen av veien til hver by!
Bibelen Guds Ord
"Du, menneskesønn, pek ut for deg to veier der sverdet til Babylons konge kan fare fram. Begge to skal gå ut fra samme land. Lag et veimerke, lag den ved begynnelsen av veien som går til byen.
King James version
Also, thou son of man, appoint thee two ways, that the sword of the king of Babylon may come: both twain shall come forth out of one land: and choose thou a place, choose it at the head of the way to the city.

danska vers