Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 21: 14


2000
Människa! Profetera och knyt din hand. Svärdet skall hugga och hugga, ett dråparsvärd är det, ett väldigt dråparsvärd, som skall svingas bland dem,
folkbibeln
Men du, människobarn, profetera och slå ihop dina händer. Må svärdet slå två gånger, ja, tre, ett svärd som dödar. Det är ett svärd som fäller den störste, som angriper dem från alla håll.
1917
Men du, människobarn, profetera och slå händerna tillsammans; må svärdet fördubblas, ja, bliva såsom tre, må det bliva ett mordsvärd, ett mordsvärd jämväl för den störste, svärdet som drabbar dem från alla håll.
1873
Och du menniskobarn, prophetera, och slå dina händer tillsamman; ty svärdet skall komma tvefaldt, ja trefaldt; ett mordsvärd, en stor slagtnings svärd, så att det drabba skall i kamrarna, dit de fly.
1647 Chr 4
Oc du Menniskis Søn / spaa / oc slaa Haand i haand / Thi Sverdet skal komme dobbelt / ja tredie gang / et Dræbesverd / det er et stoort Slagsverd / som skal trænge ind til dem i Kamrene.
norska 1930
14 Og du menneskesønn, spå og slå hendene sammen! Dobbelt, ja tredobbelt kommer sverdet, det sverd som slår mange ihjel, dette sverd som slår den store ihjel, det som truer dem på alle kanter.
Bibelen Guds Ord
"Derfor, du menneskesønn, profetér og slå hendene sammen! Sverdet kommer to ganger, ja den tredje gangen kommer sverdet for å drepe, det sverdet som dreper de store, det som er omkring dem på alle kanter.
King James version
Thou therefore, son of man, prophesy, and smite thine hands together, and let the sword be doubled the third time, the sword of the slain: it is the sword of the great men that are slain, which entereth into their privy chambers.

danska vers