Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 21: 11


2000
Det är lämnat att blankas. Handen skall gripa det. Svärdet är slipat och blankat, färdigt för dråparens hand.
folkbibeln
Han har lämnat det till polering, till att gripas med handen. Svärdet har slipats, det har rengjorts för att sättas i en dråpares hand.
1917
Nej, han har lämnat det till att fejas, för att det skall fattas i handen; svärdet har blivit vässt och fejat för att sättas i en dråpares hand.
1873
Men han hafver utfått ett svärd till att fäja, att man det taga skall; det är skärpt och fäjadt, att man det uti dråparens händer gifva skall.
1647 Chr 4
Men hand hafver udsaait det ad feye / ad mand skal holde det i haanden / dette Sverd er hvast giort / oc det er feyet / ad mand skal faa hannem det i haanden som skal ihielslaa.
norska 1930
11 Det skulde slipes for å tas i hånd; det er hvesset dette sverd, og det er slipt for å gis i en drapsmanns hånd.
Bibelen Guds Ord
Han har gitt det for å bli pusset, så det kan håndteres. Dette sverdet er kvesset, og det er pusset, for å bli overgitt i hånden på drapsmannen.
King James version
And he hath given it to be furbished, that it may be handled: this sword is sharpened, and it is furbished, to give it into the hand of the slayer.

danska vers