Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 21: 5


2000
Då skall alla dödliga inse att jag, Herren, har dragit svärdet ur skidan. Det skall inte återvända.
folkbibeln
Alla skall veta att jag, HERREN, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det skall inte föras in igen.
1917
och allt kött skall förnimma att jag, HERREN, har dragit ut mitt svärd ur skidan; det skall icke mer stickas in igen.
1873
Och allt kött skall förnimma, att jag, HERREN, hafver dragit mitt svärd utu skidone, och det skall icke igen instunget varda.
1647 Chr 4
Oc alt Kiød skal vide / ad Jeg HErren hafver uddragit mit Sverd af sin balg / det skal icke indstingis igen.
norska 1930
5 Og alt kjød skal kjenne at jeg, Herren, har draget mitt sverd av skjeden; det skal ikke mere vende tilbake.
Bibelen Guds Ord
Da skal alt kjød kjenne at Jeg, Herren, har trukket Mitt sverd fra sliren. Det skal ikke vende tilbake igjen.
King James version
That all flesh may know that I the LORD have drawn forth my sword out of his sheath: it shall not return any more.

danska vers      


21:5 - 7 PK 452   info