Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 21: 3


2000
Till Israels land skall du säga: Så säger Herren: Jag skall ta itu med dig. Jag skall dra mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och gudlösa hos dig.
folkbibeln
Säg till Israels land: Så säger HERREN: Se, jag är emot dig och skall dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig.
1917
Och säg till Israels land: Så säger HERREN: Se, jag skall vända mig mot dig och draga ut mitt svärd ur skidan och utrota ur dig både rättfärdiga och ogudaktiga.
1873
Och säg till Israels land: Detta säger HERREN: Si, jag vill till dig, jag skall draga mitt svärd utu skidone, och skall dräpa i dig både rättfärdiga och orättfärdiga.
1647 Chr 4
Oc sjg til Jsraels Land / Saa sagde HErren / See / Jeg vil til dig / oc Jeg vil drage mit Sverd af sin Balg / oc Jeg vil udrydde af dig / den Retfærdige oc den uretfærdige.
norska 1930
3 Og si til Israels land: Så sier Herren: Se, jeg kommer over dig og drar mitt sverd av skjeden, og jeg vil utrydde både rettferdige og ugudelige i dig.
Bibelen Guds Ord
Si til Israels land: Så sier Herren: Se, Jeg kommer imot deg, og Jeg skal trekke Mitt sverd fra sliren og utrydde både den rettferdige og den ugudelige fra deg.
King James version
And say to the land of Israel, Thus saith the LORD; Behold, I am against thee, and will draw forth my sword out of his sheath, and will cut off from thee the righteous and the wicked.

danska vers      


21:3 PK 452   info