Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 11: 17


2000
Säg därför: Så säger Herren Gud: Jag skall samla in er bland folken och föra er tillbaka från de länder dit ni skingrats, och åt er skall jag ge Israels land.
folkbibeln
Därför skall du säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land.
1917
men därför skall du nu säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall församla eder ifrån folkslagen och hämta eder tillhopa från de länder dit I haven blivit förströdda, och skall giva eder Israels land.
1873
Derföre säg du: Detta säger Herren HERREN: Jag skall församla eder ifrå folken utu de land, dit I förströdde ären, och gifva eder Israels land.
1647 Chr 4
Derfor sjg / Saa sagde den HErre HErre / jeg vil samle eder af Folckene / oc jeg vil samle eder af Folckene / oc jeg vil sancke eder af Landene / hvort hen j ere bortspridde / Oc jeg vil gifve eder Jsraels Land.
norska 1930
17 Derfor skal du si: Så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil samle eder fra folkene og sanke eder fra de land som I er spredt i, og jeg vil gi eder Israels land.
Bibelen Guds Ord
Derfor skal de si: Så sier Herren Gud: "Jeg skal samle dere fra folkene, føre dere sammen fra de landene der dere er spredt, og Jeg skal gi dere Israels land.
King James version
Therefore say, Thus saith the Lord GOD; I will even gather you from the people, and assemble you out of the countries where ye have been scattered, and I will give you the land of Israel.

danska vers