Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jeremia 9: 7


2000
Därför säger Herren Sebaot: Jag smälter ner dem och prövar dem. Vad skall jag ta mig till med mitt folks ondska?
folkbibeln
Därför säger HERREN Sebaot så: Se, jag smälter ner dem och prövar dem. Ty vad annat kan jag göra med dottern mitt folk?
1917
Därför säger HERREN Sebaot så. Se, jag måste luttra och pröva dem; ty vad annat kan jag göra, då nu dottern mitt folk är sådan?
1873
Derföre säger HERREN Zebaoth alltså: Si, jag vill smälta och probera dem; ty hvad skall jag annars göra, medan mitt folk så ställer sig?
1647 Chr 4
Derfor saa sagde den HErre Zebaoth / See / Jeg vil smelte dem oc prøfve dem / Thi hvorlunde skal jeg ellers giøre med mit Folcis Datters Skyld?
norska 1930
7 Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, så: Se, jeg vil smelte dem og prøve dem; for hvorledes skulde jeg gjøre annet, sådan som mitt folks datter er?
Bibelen Guds Ord
Derfor, så sier hærskarenes Herre: Se, Jeg vil lutre dem og prøve dem. For hva annet kan Jeg gjøre med Mitt folk?
King James version
Therefore thus saith the LORD of hosts, Behold, I will melt them, and try them; for how shall I do for the daughter of my people?

danska vers      


9:7 9T 181   info