Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jeremia 9: 1


2000
O om mitt huvud vore en källa och mitt öga en brunn med tårar, då skulle jag gråta dag och natt över de fallna i mitt folk.
folkbibeln
O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk.
1917
Ack att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en tårekälla, så att jag kunde gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk!
1873
Ack! det jag vatten nog hade i mitt hufvud, och min ögon voro en tårekälla, att jag natt och dag begråta måtte de slagna i mitt folk.
1647 Chr 4
IX. Capitel. GJd mit Hofved var Vand / oc mine Øyne vare en Graads Kilde / Da vilde jeg begræde Dag oc Nat / mit Folckis Datters Jhielslagne.
norska 1930
9 Gid mitt hode var vann, og mitt øie en tårekilde! Da vilde jeg dag og natt gråte over de drepte blandt mitt folk.
Bibelen Guds Ord
Å, om mitt hode var vann, og mitt øye en tårekilde, så jeg kunne gråte dag og natt over de drepte blant mitt folk.
King James version
Oh that my head were waters, and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people!

danska vers      


9:1 GC 21; 2T 361
9:1, 2 PK 420   info