Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jesaja 60: 16


2000
Du skall dia folkens mjölk, dia kungars bröst. Då skall du inse att jag, Herren, är den som räddar dig, att Jakobs Mäktige befriar dig.
folkbibeln
Du skall dia hednafolkens mjölk, ja, kungabröst skall du dia. Då skall du förstå att jag, HERREN, är din frälsare, att den Starke i Jakob är din återlösare.
1917
Och du skall dia folkens mjölk, ja, konungabröst skall du dia; och du skall förnimma, att jag, HERREN, är din frälsare och att den Starke i Jakob är din förlossare.
1873
Så att du skall suga mjölk af Hedningomen, och Konungabröst skola dig suga gifva; på det du skall förnimma, att jag, HERREN, är din Frälsare, och jag, den mägtiga i Jacob, är din förlossare.
1647 Chr 4
Ad du skalt dj Hedningers Melck / oc du skalt opforstrid med Kongernes Bryst. Oc du skalt vide / ad jeg er HErren som frelser dig / oc djn Gienløsere Jacobs Mæctige.
norska 1930
16 Og du skal die hedningefolks melk, ja, kongers bryst skal du die, og du skal kjenne at jeg, Herren, er din frelser, og Jakobs Veldige din gjenløser.
Bibelen Guds Ord
Du skal suge melk fra hedningefolkene, du skal suge fra kongers bryst. Du skal kjenne at Jeg, Herren, er din Frelser, din Forløser, Jakobs Mektige.
King James version
Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings: and thou shalt know that I the LORD am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.

danska vers      


60 MM 329
60:16 PK 724   info