Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jesaja 60: 13


2000
Libanons prakt skall föras till dig, cypress, alm och pinje, för att skänka härlighet åt min helgedom. Jag skall ära platsen där mina fötter vilar.
folkbibeln
Libanons härlighet skall komma till dig, både cypress och platan* och buxbom, för att pryda platsen där min helgedom är. Jag vill göra platsen för mina fötter härlig.
1917
Libanons härlighet skall komma till dig, både cypress och alm och buxbom, för att pryda platsen, där min helgedom är; ty den plats, där mina fötter stå, vill jag göra ärad.
1873
Libanons härlighet skall till dig komma; furu, bok och buxbom tillsammans, till att bepryda mins helgedoms rum; ty jag vill mina fötters rum härligit göra.
1647 Chr 4
Libanons Herlighed skal komme til dig / Fyrtræ / Kjntræ / oc Busbon tilljge / til ad pryde min Helligdoms Sted med / oc Jeg vil giøre mine Fødders sted herlig.
norska 1930
13 Libanons herlighet skal komme til dig, både cypress og lønn og buksbom, for å pryde det sted der min helligdom er, og det sted hvor mine føtter står, vil jeg herliggjøre.
Bibelen Guds Ord
Libanons herlighet skal komme til deg, både gran, krossved og sypress-treet skal komme sammen, for å smykke stedet for Min helligdom. Jeg skal herliggjøre stedet for Mine føtter.
King James version
The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary; and I will make the place of my feet glorious.

danska vers      


60 MM 329
60:13 1T 69   info