Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jesaja 60: 10


2000
Främlingar skall bygga upp dina murar och deras kungar stå till din tjänst. Jag straffade dig i min vrede men visar dig barmhärtighet i min kärlek.
folkbibeln
Främlingar skall bygga upp dina murar, och deras kungar skall betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig.
1917
Och främlingar skola bygga upp dina murar, och deras konungar skola betjäna dig. Ty väl har jag slagit dig i min förtörnelse, men i min nåd förbarmar jag mig nu över dig.
1873
Främmande skola bygga dina murar, och deras Konungar skola tjena dig; ty uti mine vrede hafver jag slagit dig, och i mine nåd förbarmar jag mig öfver dig.
1647 Chr 4
Oc en fremmedes Børn skulle bygge dine Muure / oc deres Konger skulle tiene dig. Thi jeg sloo dig i min Vrede / men jeg er barmhiertig mod dig i min Velbehagelighed.
norska 1930
10 Og fremmede skal bygge dine murer, og deres konger skal tjene dig; i min harme har jeg slått dig, men i min nåde har jeg forbarmet mig over dig.
Bibelen Guds Ord
Fremmede skal bygge opp dine murer igjen. Deres konger skal tjene deg. For i Min vrede slo Jeg deg, men i Min nåde skal Jeg være barmhjertig mot deg.
King James version
And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee: for in my wrath I smote thee, but in my favour have I had mercy on thee.

danska vers      


60 MM 329
60:10, 11 AA 595; PK 375; WM 277-83   info