Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jesaja 60: 7


2000
Kedars fårhjordar samlas hos dig, baggar från Nevajot står till din tjänst. Jag skall ta emot dem som offer på mitt altare och öka mitt tempels härlighet.
folkbibeln
Alla Kedars hjordar skall samlas till dig, Nebajots baggar skall stå till din tjänst. Till mitt välbehag skall de offras på mitt altare, och min härlighets hus skall jag förhärliga.
1917
Alla Kedars hjordar skola församlas till dig, Nebajots vädurar skola vara dig till tjänst. Mig till välbehag skola de offras på mitt altare, och min härlighets hus skall jag så förhärliga.
1873
Alle hjordar i Kedar skola till dig församlade varda, och Nebajoths bockar skola tjena dig; de skola uppå mitt tacknämliga altare offrade varda; ty jag vill pryda mins härlighets hus.
1647 Chr 4
Alle Hiorde i Kedar skulle samles til dig / Nebajoths Vædere skulle tiene dig / de skulle opoffres paa mit behagelige Altere / Oc jeg vil pryde min Herligheds Huus.
norska 1930
7 Alle Kedars får skal samles til dig, Nebajots værer skal tjene dig; til mitt velbehag skal de ofres på mitt alter, og min herlighets hus vil jeg herliggjøre.
Bibelen Guds Ord
Alt småfeet fra Kedar skal samles hos deg, værene fra Nebajot skal stå til din tjeneste. De skal bæres fram til velbehag på Mitt alter, og Jeg skal herliggjøre Min herlighets hus.
King James version
All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory.

danska vers      


60 MM 329   info