Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jesaja 60: 5


2000
När du ser det skall du stråla av lycka, ditt hjärta skall bäva och bulta, när havets skatter kommer i din ägo och folkens rikedomar blir dina.
folkbibeln
Då skall du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig, folkens skatter skall tillfalla dig.
1917
Då, vid den synen skall du stråla av fröjd, och ditt hjärta skall bäva och vidga sig; ty havets rikedomar skola föras till dig, och folkens skatter skola falla dig till.
1873
Då skall du se dina lust, och utbrista, och ditt hjerta skall förundra och utvidga sig, när den stora hopen vid hafvet vänder sig till dig, och Hedningarnas magt kommer till dig.
1647 Chr 4
Da skalt du see det oc udbryde / Oc dit Hierte skal forundre oc udbrede sig / naar den store Mangfoldighed hos Hafvet omvendis til dig / Hedningenes Mact kommer til dig.
norska 1930
5 Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide sig; for havets rikdom skal vende sig til dig, folkenes gods skal komme til dig.
Bibelen Guds Ord
Da skal du se det og stråle av fryd. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg. For havets rikdom skal bringes til deg, hedningefolkenes rikdom skal komme til deg.
King James version
Then thou shalt see, and flow together, and thine heart shall fear, and be enlarged; because the abundance of the sea shall be converted unto thee, the forces of the Gentiles shall come unto thee.

danska vers      


60 MM 329
60:1 - 5 GW 28-9
60:3 - 5 HP 313.6
60:5 WM 277-83   info