Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jesaja 60: 4


2000
Lyft blicken och se dig omkring! Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bär man i famnen.
folkbibeln
Lyft dina ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen.
1917
Lyft upp dina ögon och se dig omkring: alla komma församlade till dig; dina söner komma fjärran ifrån, och dina döttrar bäras fram på armen.
1873
Lyft upp din ögon, och se omkring dig; desse alle församlade komma till dig; dine söner skola komma fjerranefter, och dina döttrar vid sidona uppfödda varda.
1647 Chr 4
Opløft dine Øyne trint omkring / oc see : Alle disse hafve forsamlet sig sig / de komme til dig / Dine Sønner skulle komme langt fra / oc dine Døttre opfostres ved Siden.
norska 1930
4 Løft dine øine og se dig omkring! De samler sig alle sammen, de kommer til dig; dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen.
Bibelen Guds Ord
Løft dine øyne og se deg omkring: De samler seg alle sammen; de kommer til deg. Dine sønner skal komme langt borte fra, og dine døtre skal hvile på hoften.
King James version
Lift up thine eyes round about, and see: all they gather themselves together, they come to thee: thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side.

danska vers      


60 MM 329
60:1 - 4 PK 375
60:1 - 5 GW 28-9
60:3 - 5 HP 313.6   info