Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Höga visan 8: 14


2000
”Skynda, min vän, som en gasell eller en ung hjort till de doftande bergen.”
folkbibeln
Skynda min vän! Var som en gasell eller en ung hjort på de kryddoftande bergen.
1917
”Skynda åstad, min vän, lik en gasell eller lik en ung hjort, upp på de välluktrika bergen.”
1873
Fly, min vän, och var lik ene rå, eller enom ungom hjort, in på örtabergen.
1647 Chr 4
Løb min Kieriste / oc vær dig som en Raa / eller som en ung Hiort paa kostelige urters Bierge. Ende paa Solomons Høyesang.
norska 1930
14 Fly, min elskede! Vær som et rådyr eller en ung hjort på fjell med duftende urter!
Bibelen Guds Ord
BRUDEN Skynd deg, min elskede, vær som en gasell eller en ung hjort over krydderfjellene!
King James version
Make haste, my beloved, and be thou like to a roe or to a young hart upon the mountains of spices.

danska vers