Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Höga visan 8: 7


2000
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom?
folkbibeln
De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd.
1917
De största vatten förmå ej utsläcka kärleken, strömmar kunna icke fördränka den. Om någon ville giva alla ägodelar i sitt hus för kärleken, så skulle han ändå bliva försmådd.”
1873
Så att ock mycket vatten icke förmå utsläcka kärleken, eller strömmar fördränka honom; om en ville gifva alla ägodelar i sino huse för kärleken, så gulle det alltsammans intet.
1647 Chr 4
Mange Vand kunde icke udslucke kierligheden ey heller kunde Strømmene siuncke dem : Om nogen vilde gifve alt sit gods i sit Huus for Kierlighed / mand skulle dog aldelis foracte hannem.
norska 1930
7 Mange vann kan ikke utslukke kjærligheten, og strømmer ikke overskylle den; om nogen vilde gi alt han har i sitt hus, for kjærligheten, vilde han bare bli foraktet.
Bibelen Guds Ord
Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, elvene kan ikke skylle over den. Hvis en mann ville gi all rikdommen i sitt hus for kjærligheten, ville han bare møte dyp forakt.
King James version
Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it: if a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned.

danska vers      


8:6, 7 Ed 93
8:7 FLB 255.1   info