Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Höga visan 8: 6


2000
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.
folkbibeln
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga.
1917
Hav mig såsom en signetring vid ditt hjärta, såsom en signetring på din arm. Ty kärleken är stark såsom döden, dess trängtan obetvinglig såsom dödsriket; dess glöd är såsom eldens glöd, en HERRENS låga är den.
1873
Sätt mig såsom ett insegel på ditt hjerta, och såsom ett insegel uppå din arm; ty kärleken är stark såsom döden, och nitälskan är fast såsom helvetet; dess glöd är brinnande, och en HERRANS låge;
1647 Chr 4
Sæt mig som et Jndsegl paa dit Hierte / som et Jndsegl paa din Arm. Thi / Kierlighed er stærkere som Døden : Nidkierhed er et haab som Helfvede : dens Gløder ere gloende Gløder / HErrens Lue.
norska 1930
6 Sett mig som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm; for sterk som døden er kjærligheten, hård som dødsriket er dens nidkjærhet; dens glød er som ildens glød, en Herrens lue.
Bibelen Guds Ord
BRUDEN Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, Dens nidkjærhet er hard som dødsriket. Den har flammer som ildsluer, en Herrens flamme.
King James version
Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.

danska vers      


8:5 TMK 353.4
8:6 3BC 1163; 4T 334
8:6, 7 Ed 93   info