Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 37


2000
De frågade honom: ”Var blir det, herre?” Han svarade: ”Där liket ligger, där samlas gamarna.”
reformationsbibeln
Då tog de till orda och sa till honom: Var då, Herre? Han svarade dem: Där kroppen är, där ska örnarna samlas.
folkbibeln
De frågade honom: "Var då, Herre?" Han svarade dem: "Där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas."
1917
Då frågade de honom: ”Var då, Herre?” Han svarade dem: ”Där den döda kroppen är, dit skola ock rovfåglarna församla sig.”
1873
Då svarade de, och sade till honom: Hvar då, Herre? Sade han till dem: Der som åtelen är, dit församlas ock örnarna.
1647 Chr 4
Oc de svarde / oc sige til hannem / HErre / hvor (da?) Men hand sagde til dem / Hvor som Legomet er / der forsamles Ørnene.
norska 1930
37 Da svarte de og sa til ham: Hvor, Herre? Han sa til dem: Hvor åtselet er, der skal ørnene samles.
Bibelen Guds Ord
De svarte med å si til Ham: "Hvor, Herre?" Så sa Han til dem: "Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles."
King James version
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.

danska vers